Language Switcher

Logotext

Pedersöre öppna fibernät

”Här bygger vi valfrihet” står det på de reklamskyltar som Andelslaget Pedersöre Fiber sätter upp på de områden där utbyggnaden av fibernätet pågår. Valfrihet att själv välja det tjänstutbud man vill ha i sitt hem och få bästa möjliga tjänster till fördelaktigaste pris är den grundfilosofi som vi inom andelslaget arbetar utgående från. Vi vill helt enkelt genom att bygga infrastrukur i form av ett högklassigt optiskt fibernät skapa förutsättningar för Dig som konsument att fritt välja just det digitala innehåll Du behöver i Ditt liv.

Vi tror att mångfald är bättre än enfald och att ett nät där Du som abonnent och andelsägare har alla möjligheter att vara med och påverka verksamheten leder till bättre förutsättningar än de operatörsstyrda näten att verka i framtiden. Ingen annan än Pedersöreborna själva kan väl veta vad just Pedersöreborna behöver.

Vi bygger vårt nät på lika villkor för alla Pedersörebor, alltså kostar det lika mycket att ansluta sig vare sig du bor i Sexsjö eller Sandsund, vare sig det är frågan om ett storföretag eller en privatperson. I anslutningsavgiften ingår en hemmaswich och tillgång till ett nät där nuvarande maxhastighet är 100 Mb/s men som är dimensionerat för en hastighet på 1Gb/s. Det enda du själv behöver göra är teckna anslutningsavtal och ordna med grävning på egen tomt samt se till att det finns ett varmt utrymme med tillgång till el där hemmaswitchen placeras.

Det är inte frågan om kärnfysik att bygga och upprätthålla ett fibernät, därför kan andelslaget hålla sin organisation slimmad för att hålla nere såväl anslutningsavgiften som den månatliga underhållsavgiften. Vi tycker att det är bäst att låta proffsen sköta det vi inte själva har resurser till, därför anlitar vi några av nejden bästa samarbetspartner för att göra verksamheten och nätet så bra som möjligt. Flinck jordbyggnad bygger, KD-soft sköter driftningen och och Jakobstads bokföringsbyrå har hand om ekonomiförvaltningen. Andelslaget har en anställd montör som handhar installation och underhåll och en del av admininstationen sköts av den av andelsstämman valda styrelsen. Den månatliga underhållsavgiften används för att täcka löpande utgifter och en del läggs till sidan för att kunna finansiera framtida uppdateringar av den teknik som behövs för att nätet ska klara morgondagens krav.

Andelslagets huvudsakliga uppgift är stå till tjänst med infrastuktur och låta aktörerna på marknaden ta hand om tjänsteutbudet i fråga om internet, IP-tv, telefoni m.m. Men vi vill att alla våra kunder ska kunna få tillgång till bra internetkapacitet till ett lågt pris och därför erbjuder vi dem som vill en internettjänst.

Vill du också bli en av föregångarna och redan idag få tillgång till digitala motorväg som Pedersöre Öppna Fibernät är – tveka inte, teckna ett anslutningsavtal så dyker det snart upp en grävmaskin nära Dig!