Sommartid och åska!

OBS! Kom ihåg att också stänga av modemet från elnätet när det åskar!

blixt

 

Andelsstämma 10.9.2020

Föredragningslista för andelsstämma

10.9.2020 kl. 19.00, Uffes Mat & Café, Purmo

Stämman öppnas                               

- Val av precidium för stämman     

- Stämmans laglighet                        

- Val av protokolljusterare               

- Representerade andelsägare                      

-  Fastställande av bokslut

- Disposition av årsvinst                    

- Beviljande av ansvarsfrihet

- Styrelsenarvoden            

- Val av styrelsemedlemmar           

- Val av revisor och revisorssuppleant          

- Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa anslutningsavgifter

- Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras

- Övriga ärenden

Stämman avslutas            

Planerat underhåll

På grund av ombyggnadsarbete kommer fibernätet att vara ur bruk i Purmo området onsdagen den 1.7.2020

Beklagar eventuella besvär detta orsakar.