Serviceavbrott

 

Inkommande natt 27.1.2022 - 28.1.2022 görs ett akut serviceavbrott när kablar skarvas i Edsevö. Serviceavbrottet medför ett avbrott i internetkapacitetleveransen till Pedersöre Fiber.

 

Avbrott kan förekomma mellan 27.1.2022 kl. 22.00 och 28.1.2022 kl. 06.00

 

Vi beklagar att informationen kommer med kort varsel, men görs inte detta serviceabrott nu, så riskerar kablar att skadas av vägbyggnadsentreprenören i Edsevö vilket i sin tur skulle medföra ett längre avbrott dagtid.

 

 

Planerat underhåll

På grund av ombyggnadsarbete kommer fibernätet att vara ur bruk i Purmo området onsdagen den 1.7.2020

Beklagar eventuella besvär detta orsakar.

 

 

Sommartid och åska!

OBS! Kom ihåg att också stänga av modemet från elnätet när det åskar!

blixt

 

Andelsstämma 17.6.2021

Föredragningslista för andelsstämma

17.6.2021 kl. 19.00, Katternö Bygård, Bygårdsvägen 37, 68800 Kållby

Stämman öppnas                               

- Val av precidium för stämman     

- Stämmans laglighet                        

- Val av protokolljusterare               

- Representerade andelsägare                      

-  Fastställande av bokslut

- Disposition av årsvinst                    

- Beviljande av ansvarsfrihet

- Styrelsenarvoden            

- Val av styrelsemedlemmar           

- Val av revisor och revisorssuppleant          

- Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa anslutningsavgifter

- Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras

- Övriga ärenden

Stämman avslutas