Serviceavbrott

 

Inkommande natt 27.1.2022 - 28.1.2022 görs ett akut serviceavbrott när kablar skarvas i Edsevö. Serviceavbrottet medför ett avbrott i internetkapacitetleveransen till Pedersöre Fiber.

 

Avbrott kan förekomma mellan 27.1.2022 kl. 22.00 och 28.1.2022 kl. 06.00

 

Vi beklagar att informationen kommer med kort varsel, men görs inte detta serviceabrott nu, så riskerar kablar att skadas av vägbyggnadsentreprenören i Edsevö vilket i sin tur skulle medföra ett längre avbrott dagtid.

 

 

Andelsstämma 11.7.2022

Föredragningslista för andelsstämma

11.7.2022 kl. 19.00, Uffes Mat & Café, Purmovägen 471, 68930 Purmo

Stämman öppnas                               

- Val av precidium för stämman     

- Stämmans laglighet                        

- Val av protokolljusterare               

- Representerade andelsägare                      

-  Fastställande av bokslut

- Disposition av årsvinst                    

- Beviljande av ansvarsfrihet

- Styrelsenarvoden            

- Val av styrelsemedlemmar           

- Val av revisor och revisorssuppleant          

- Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa anslutningsavgifter

- Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras

- Övriga ärenden

Stämman avslutas            

Sommartid och åska!

OBS! Kom ihåg att också stänga av modemet från elnätet när det åskar!

blixt

 

Andelsstämma 28.6.2023

Andelsstämma 2023

28.6.2023 kl. 19.00, Jeriko gård, Smedsvägen  2, 68810 Ytteresse


        

Avbrott i fiberförbindelsen 12.9.2023

På grund av att en kabel blivit avgrävd idag är det störningar i fibernätet. Felet håller på att åtgärdas och vi beklagar avbrottet och eventuella besvär detta orsakar.