Sommartid och åska!

OBS! Kom ihåg att också stänga av modemet från elnätet när det åskar!

blixt

 

Andelsstämma 17.6.2021

Föredragningslista för andelsstämma

17.6.2021 kl. 19.00, Katternö Bygård, Bygårdsvägen 37, 68800 Kållby

Stämman öppnas                               

- Val av precidium för stämman     

- Stämmans laglighet                        

- Val av protokolljusterare               

- Representerade andelsägare                      

-  Fastställande av bokslut

- Disposition av årsvinst                    

- Beviljande av ansvarsfrihet

- Styrelsenarvoden            

- Val av styrelsemedlemmar           

- Val av revisor och revisorssuppleant          

- Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa anslutningsavgifter

- Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras

- Övriga ärenden

Stämman avslutas            

Planerat underhåll

På grund av ombyggnadsarbete kommer fibernätet att vara ur bruk i Purmo området onsdagen den 1.7.2020

Beklagar eventuella besvär detta orsakar.