Pedersöre Bostäder

HANTERING AV TJÄNSTER FÖR PEDERSÖRE BOSTÄDERS LÄGENHETER

BESTÄLLNING AV INTERNET-TJÄNST

Jag beställer internet-tjänst och förbinder mig samtidigt att betala den månadsavgift som styrelsen fastsällt för tjänsten.

UPPSÄGNING AV INTERNET-TJÄNST

Jag säger upp internet-tjänsten från och med den sista dagen i vald månad och år. 

LÄGGANDE AV ANSLUTNING I VILA

Jag lägger min hyreslägenhets anslutning i vila tillsvidare från och med den första i vald månad och år och är samtidigt medveten om att hemmaswitchen tas bort och att inkopplingsavgiften enligt gällande prislista debiteras för att koppla in anslutningen på nytt.

IBRUKTAGANDE AV ANSLUTNING I VILA

Jag tar i bruk min i vila varande hyreslägenhets anslutning på nytt från och med vald månad och år och förbinder mig samtidigt att betala inkopplingsavgift enligt gällande prislista.

Powered by BreezingForms