Language Switcher

Logotext

Pedersöre öppna fibernät

Pedersören kunnanhallitus asetti elokuussa 2007 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kuinka kunnassa tarvittavat nopeat IT-yhteydet voitaisiin mahdollistaa.
Alkuperäisenä aloitteentekijänä toimi Pohjanmaan Liitto, joka erityisessä strategiasuunnitelmassa totesi nopeiden kuituverkojen olevan keskeisessä roolissa maakunnan kilpailukykyä ja asukkaiden viihtyvyyttä ajatellen.
Työryhmä työskenteli annetun tehtävän parissa reilun vuoden ajan. Selvitystyössä kuultiin eri teleoperaattoreiden edustajia sekä monia televiestintäalan asiantuntijoita.
Pohjanmaan Liitto toimi selvitystyössä tärkeässä roolissa maakunnan strategiasuunnitelman mukaisesti.
Kunnan asettama työryhmä totesi jo varhaisessa vaiheessa olevan erittäin tärkeää, että kuituverkko toteutetaan Pedersöreen mahdollisimman nopeasti.
Toinen keskeinen periaate oli että kuituverkon oli oltava tasa-arvoinen ja sen oli ulotuttava kunnan kaikkiin osiin. Liittymähintojen tuli olla kaikille yhteneväiset.
Tärkeänä pidettiin myös kuituverkon avoimuutta ja kilpailuneutraaliutta, jolla mahdollistettaisiin eri toimijoiden palvelutarjonta verkossa.
Selvitys osoitti että kuituverkon toivotunlaisen toteutumisen edellytyksenä olivat konkreettiset toimenpiteet Pedersören kunnan ja kuntalaisten taholta.
Selvityksen mukaan verkon toteuttaminen yhteistyössä jo olemassa olevien toimijoiden kanssa ei veisi kunnan asettamien kriteerien mukaiseen lopputulokseen.
Lokakuussa 2008 työryhmä ehdotti loppulausumana, että perustettaisiin osuuskunta kuituverkon rakentamiseksi Pedersöreen. Myöskin osakeyhtiövaihtoehtoa ja kunnallista liikelaitosta harkittiin mutta osuuskuntamuodon katsottiin parhaiten sopivan asukkaiden tarpeisiin.
Verkossa on tällä hetkellä 700 - 800 liittymää.