Language Switcher

Logotext

Pedersöre öppna fibernät

Måste jag gräva ner fibern på min egen tomt själv?

Kunden ansvarar själv för och bekostar grävning på egen tomt. Den som vill ha någon av våra entreprenörer att utföra arbetet kan kontakta den områdesansvariga som samordnar arbetet så det blir så förmånligt som möjligt.  

Var skall jag gräva ner min kabel?

Ta kontakt med Christoffer Lassila.

Kommer befintlig infrastruktur att användas vid byggandet av nätet?

Om den förverkligande parten (andelslaget) kan få hyra infrastruktur med sådana villkor så att inte det öppna nätets modell lider och att kvaliteten på infrastrukturen motsvarar de krav som behövs för förverkligandet, kan detta vara helt realistiskt. Dock på andra ställen i Finland där motsvarande nät förverkligats har man kommit till den slutsatsen att det är förmånligare att bygga eget i längden.

Vad betyder knapparna och lamporna på min fiberbox?

Här finns en kartläggning av intenoboxen