Andelsstämma 11.7.2019

Föredragningslista för andelsstämma

11.7.2019 kl. 19.00, Neste Edsevö

Stämman öppnas                               

- Val av precidium för stämman     

- Stämmans laglighet                        

- Val av protokolljusterare               

- Representerade andelsägare                      

-  Fastställande av bokslut

- Disposition av årsvinst                    

- Beviljande av ansvarsfrihet

- Styrelsenarvoden            

- Val av styrelsemedlemmar           

- Val av revisor och revisorssuppleant          

- Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa anslutningsavgifter

- Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras

Stämman avslutas            

Andelsstämma 27.6.2018

Föredragningslista för andelsstämma

27.6.2018, Neste Edsevö

Stämman öppnas                               

- Val av precidium för stämman     

- Stämmans laglighet                        

- Val av protokolljusterare               

- Representerade andelsägare                      

-  Fastställande av bokslut

- Disposition av årsvinst                    

- Beviljande av ansvarsfrihet

- Styrelsenarvoden            

- Val av styrelsemedlemmar           

- Val av revisor och revisorssuppleant          

- Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa anslutningsavgifter

- Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras

Stämman avslutas            

Andelsstämma 2017

Andelsstämma 28.6.2017

Medlemmarna i Andelslaget Pedersöre Fiber

Kallas till ordinarie ANDELSSTÄMMA onsdag 28.6.2017 kl. 19.00 vid Uffes Mat & Café.

Ärenden: stadgeenliga ärenden. Komplett föredragningslista finns på hemsidan

www.pedersorefiber.fi

Vid stämman behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista:

Föredragningslista för andelsstämma  28.6.2017

-­‐ Stämman öppnas
-­‐ Val av precidium för stämman
-­‐ Stämmans laglighet
-­‐ Val av protokolljusterare
-­‐ Representerade andelsägare
-­‐ Fastställande av bokslut
-­‐ Disposition av årsvinst
‐ Beviljande av ansvarsfrihet
-­‐ Styrelsearvoden
-­‐ Val av styrelsemedlemmar
-­‐ Val av revisor och revisorssuppleant
-­‐ Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa ansluningsavgiDer
-­‐ Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras
-­‐ Stämman avslutas

Styrelsen

Andelsstämma 29.6.2016

Medlemmarna i Andelslaget Pedersöre Fiber

Kallas till ordinarie ANDELSSTÄMMA onsdag 29.6 kl. 19.00 vid Uffes Mat & Café.

Ärenden: stadgeenliga ärenden. Komplett föredragningslista finns på hemsidan

www.pedersorefiber.fi

 

 

Vid stämman behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista:

Föredragningslista för andelsstämma  29.6.2016

-­‐ Stämman öppnas
-­‐ Val av precidium för stämman
-­‐ Stämmans laglighet
-­‐ Val av protokolljusterare
-­‐ Representerade andelsägare
-­‐ Fastställande av bokslut
-­‐ Disposition av årsvinst
‐ Beviljande av ansvarsfrihet
-­‐ Styrelsearvoden
-­‐ Val av styrelsemedlemmar
-­‐ Val av revisor och revisorssuppleant
-­‐ Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa ansluningsavgiDer
-­‐ Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras
-­‐ Stämman avslutas

Styrelsen

Sida 1 av 2