DSC 6071

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Andelsstämma 29.6.2016

Medlemmarna i Andelslaget Pedersöre Fiber

Kallas till ordinarie ANDELSSTÄMMA onsdag 29.6 kl. 19.00 vid Uffes Mat & Café.

Ärenden: stadgeenliga ärenden. Komplett föredragningslista finns på hemsidan

www.pedersorefiber.fi

Vid stämman behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista:

Föredragningslista för andelsstämma  29.6.2016

-­‐ Stämman öppnas
-­‐ Val av precidium för stämman
-­‐ Stämmans laglighet
-­‐ Val av protokolljusterare
-­‐ Representerade andelsägare
-­‐ Fastställande av bokslut
-­‐ Disposition av årsvinst
‐ Beviljande av ansvarsfrihet
-­‐ Styrelsearvoden
-­‐ Val av styrelsemedlemmar
-­‐ Val av revisor och revisorssuppleant
-­‐ Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa ansluningsavgiDer
-­‐ Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras
-­‐ Stämman avslutas

Styrelsen

 

Kallelse till andelsstämma

Medlemmarna I Andelslaget Pedersöre Fiber kallas till ordinarie andelsstämma torsdag 16.7.2015 kl. 19.00 i Essegården.

Vid stämman behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista:

Föredragningslista för andelsstämma  16.7.2015

-­‐ Stämman öppnas
-­‐ Val av precidium för stämman
-­‐ Stämmans laglighet
-­‐ Val av protokolljusterare
-­‐ Representerade andelsägare
-­‐ Fastställande av bokslut
-­‐ Disposition av årsvinst
‐ Beviljande av ansvarsfrihet
-­‐ Styrelsearvoden
-­‐ Val av styrelsemedlemmar
-­‐ Val av revisor och revisorssuppleant
-­‐ Beslut om bemyndigande av styrelsen att fastställa ansluningsavgiDer
-­‐ Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till stämma skall göras
-­‐ Stämman avslutas

Styrelsen 

Bandbredd

Den som har fiberanslutning från  Pedersöre öppna fibernät har tillgång till en blixtsnabb uppkoppling mot nätet som är fullt tillräcklig för alla tjänster som nätet i dag kan erbjuda. Hastigheten är 100 Mbit/s men kan relativt enkelt upgraderas till 1 Gbit/s den dag då detta behövs. De hemmaroutrar som vi installerar i dag är redan klara för 1 Gbit/s.

Den som har fiber från oss har möjlighet att välja tjänster från våra samarbetspartners. I dagens läge är desssa Jakobstadsnejdens telefon och Anvia. Dessa operatörer erbjuder sina tjänster också i Pedersöre öppna fibernät.  Främst används tjänsterna för IP-TV och internet och kunden väljer tjänsteleverantör själv.

Pedersöre öppna fibernät har också en egen internettjänst som är rätt populär,  Det är frågan om en delad bandbredd till internet men andelslaget strävar aktivt till att den tillgängliga bandbredden för användaren skall vara så nära nätets maximala hastighet som möjligt, Näthastigheten är alltså 100 Mbit/s.

Själv använder jag denna tjänst som vi på nätslang brukar kalla bulkinternet. Då jag mäter min bandbredd hemma i Katternö mot Telias server i Stockholm är bandbredden alltid över 90/90 Mbit/s. Jag gjorde  nyss en sådan mätning och resultatet, som syns här nedan är rätt typiskt för vad det brukar vara. Observera att hastigheten inte begränsas för upladdningar utan är i stort sätt lika i bägge riktningarna.

bbk resultat

Min uppmätta bandbredd  mot bredbandskollen.se var alltså för en stund sedan 94.19 Mbit/s och 95.90 Mbit/s . För denna tjänst betalar jag en månadsavgift om 12 € + moms eller totalt 14,88 € per månad.  Inte så illa, eller hur?

Men vårt andelslag har också en månatlig underhållsavgift som uppbärs av alla. Denna avgift är för närvarande 15 € + moms, totalt 18,60 €. Avgiften är den samma oberoende av hur många tjänster man köper in så för den som bara köper bulkinternet blir kostnaden 33,48 € per månad vilket fortfarande är en mycket konkurrenskraftig kostnad för den erhållna bandbredden.

Underhållsavgiften är beroende av antalet medlemmar. Om fler ansluter sig till andelslaget blir det flera som delar på den kostnaden och trycket på förhöjningar i framtiden minskar.

Peter Portin, +358452571001, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommentera blogginlägg

Det är troligen rätt få som är medvetna om att det faktiskt är möjligt att kommentera de inlägg som publiceras på denna blogg.  Man kan kanske säga att funktionen med läsarkommentarer är litet dold och därmed är det inte uppenbart att den finns. Så här gör man:

Tryck på rubriken för det blogginlägg som du vill kommentera. Då öppnar sig en dialogruta där du kan skriva in dina kommentarer eller läsa andras kommentarer,

Så enkelt var det men kanske inte särskilt användarvänligt i denna utformning.

Skriv och kommentera gärna men håll dig till det som inlägget gäller. Kommentarsfunktionen är till för att behandla frågor som berör inläggen . Den är inget allmänt klotterplank.  Men tag gärna direkt kontakt per epost eller telefon till någon av styrelsemedlemmarna om du har något som du vill framföra.  Andelslaget välkomnar alla synpunkter på det varmaste men bloggkommentarerna bör beröra bloggen, ingenting annat.

Peter Portin, +358452571001, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Sida 1 av 2